HighFive

Om HighFive

Vi erbjuder ett högt tempo och kvalificerad affärsutveckling i en skön miljö där erfarna entreprenörer coachar våra företag utifrån varje unikt case.

HighFive är en växtplats för innovativa människor och företag.

För mer information, besök www.h5halmstad.se

HighFive ägs av Halmstads kommun.HighFive är ett icke vinstdrivande bolag och verksamheten finansieras med offentliga medel från Halmstads kommun samt genom egen finansiering.

Kristian IV:s väg 3
Halmstad, Furet

HighFives tidigare evenemang