Filborna församling, Den Gode Herdens kyrka

Om Filborna församling, Den Gode Herdens kyrka

Filborna församling är en del av den evangelisk-lutherska Svenska kyrkan och sträcker sig över områdena Drottninghög, Dalhem och Fredriksdal i Helsingborg. Välkommen som du är!

Filborna parish is part of the Evangelical Lutheran Church of Sweden, and extend over the neighborhoods of Drottninghög, Dalhem and Fredriksdal in Helsingborg. Welcome just the way you are!

RIKTLINJER & TRIVSELREGLER

Vi vill att de som besöker den här sidan ska ha en trivsam och intressant upplevelse. Därför är det ...

Visa hela texten

Blåkullagatan 7
Helsingborg, Filborna

Filborna församling, Den Gode Herdens kyrkas tidigare evenemang