Kvinnohistoriskt museum

Om Kvinnohistoriskt museum

Kvinnohistoriskt museum diskuterar föreställningar om kön och makt, identitet och historia. En plats för reaktion, aktion, skratt och debatt. Vi vill ge nya perspektiv på det förflutna, belysa samtiden, för att tillsammans forma framtiden. Museet har fri entré till utställningar och program.

Kvinnohistoriskt museum diskuterar föreställningar om kön och makt, identitet och historia.
En plats för reaktion, aktion, skratt och debatt.

Storgatan 46a
Umeå, Öbacka

Kvinnohistoriskt museums tidigare evenemang