IT-Gymnasiet Göteborg

Om IT-Gymnasiet Göteborg

Skolan har 450 elever och ligger belägen på Chalmers Campus, Johanneberg. IT-Gymnasiet präglas av modern pedagogik, uppdaterad teknik och lärare som känner ett stort engagemang för eleverna. Sen 2012 har vi varit Västsveriges mest sökta it-profilerade teknikgymnasium.

IT-Gymnasiet Göteborg är en gymnasieskola med tre program: IT-Design, IT-Programmet och IT-Teknik. Vi finns på Chalmers Campus Johanneberg.

Origovägen 4
Göteborg, Landala

IT-Gymnasiet Göteborgs tidigare evenemang