Bar Robusta

Om Bar Robusta

Alltid Kaffe
Alltid Frukost
Alltid Lunch
Alltid Spritz

Olivedalsgatan 26
Göteborg, Olivedal

Bar Robustas tidigare evenemang