Norrbottensmusiken

Om Norrbottensmusiken

Norrbottensmusiken ska erbjuda publiken i Norrbottens län högkvalitativ scenkonst för barn, unga och vuxna. I uppdraget från Region Norrbotten ingår också att vi:

• samverkar med institutioner, kommuner, skolor, föreningar, enskilda och övriga aktörer i länet och därigenom tillhandahålla professionell musikverksamhet i länet
• stödjer och utvecklar samarbetet med det fria musiklivet i länet
• samarbetar med länets kommuner och arrangörer
• främjar tillväxten av unga musiker och sångare, ...

Visa hela texten

Kulturens hus, Magasingatan 2
Luleå

Norrbottensmusikens tidigare evenemang